Sunday, July 25, 2010

ആലുവ പാലം

ഒരുപാടു തവണ വെയില് കൊണ്ടും മഴ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരേയും താങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആലുവ പാലം....

No comments:

Post a Comment